OPĆINA MARTINSKA VES
PREDHODNE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
Rad općinskog vijeća 2021.
Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća
1. Odluku o izboru Mandatnog povjerenstva 2. lzvješće Mandatnog povjerenstva o mandatima članova Općinskog vijeća Općine Martinska Ves i verifikacija mandata 3. Odluku o izboru Povjerenstva za izbor i imenovanja 4. 1. Odluku o izboru predsjednika 4.2. Odluku o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća 5. Odluku o izboru povjerenstva za statutarno-pravna pitanja 6. Odluku o izboru povjerenstva za financije i proračun 7. Odluke o izmjeni Odluke o određivanju plaće, naknada i drugih primanja dužnosnika, članova Općinskog vijeća, te službenika i namještenika Općine Martinska Ves.

Zapisnik sa 24. sjednice Općinskog vijeća Općine Martinska Ves