u Jedinstveni upravni odjel Općine Martinska Ves-Vlastiti pogon (1 izvršitelj-m/ž), na

određeno vrijeme od 6 mjeseci s mogućnošću produženja za još 6 mjeseci na pola radnog

vremena zbog poslova čiji se opseg privremeno povećao

Uvjeti i dokumentacija potrebni za prijavu na navedeni natječaj, kao i detalji vezani uz

Oglas nalaze se u priloženom tekstu Oglasa pod rubrikom OPĆINSKA UPRAVA-JAVNI

NATJEČAJI I POZIVI, od čega izdvajamo;

Na web-stranici Općine Martinska Ves: www.martinskaves.hr, objaviti će se opis poslova i

podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način i vrijeme obavljanja prethodne

provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja, područja provjere, te pravni i

drugi izvori za pripremanje kandidata/kandidatkinja za tu provjeru.

Na istoj web-stranici, te na oglasnoj ploči Općine Martinska Ves, objaviti će se vrijeme

održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja, najmanje 5

dana prije održavanja provjere.

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od

dana objave na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, osobno na urudžbeni zapisnik ili

poštom preporučeno na adresu: Općina Martinska Ves, Desna Martinska Ves 67 ,442201

Martinska Ves, s naznakom: »Za Oglas-pomoćni radnik-skelar (pola radnog vremena), ne

otvarati

Oglas je objavljen na HZZ-u dana 16.03.2021.(utorak)

Rok za prijavu: 24.03.2021.(srijeda)

OBRAZAC IZJAVE
TEKST OGLASA
UPUTE KANDIDATIMA
OBRAZAC PRIVOLE

za prijam u službu „POMOĆNOG RADNIKA-SKELARA“

U Martinskoj Vesi, 16. ožujak 2021.

JAVNI NATJEČAJ - za prijam u službu na radno mjesto

„KOMUNALNI REDAR-POLJOPRIVREDNI REDAR“

U Martinskoj Vesi, 14. kolovoz 2019.

u Jedinstveni upravni odjel Općine Martinska Ves

(1 izvršitelj-m/ž), na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju

od 3 mjeseca

Uvjeti i dokumentacija potrebni za prijavu na navedeni natječaj, kao i detalji vezani uz natječaj nalaze se u priloženom tekstu Javnog natječaja pod rubrikom OPĆINSKA UPRAVA- JAVNI NATJEČAJI I POZIVI, od čega izdvajamo; Na web-stranici Općine Martinska Ves: www.martinskaves.hr, objaviti će se opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način i vrijeme obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja, područja provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata/kandidatkinja za tu provjeru. Na istoj web-stranici, te na oglasnoj ploči Općine Martinska Ves, objaviti će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja, najmanje 5 dana prije održavanja provjere. Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama, osobno na urudžbeni zapisnik ili poštom preporučeno na adresu: Općina Martinska Ves, Desna Martinska Ves 67 ,442201 Martinska Ves, s naznakom: »Za javni natječaj komunalni redar- poljoprivredni redar«. Javi natječaj objavljen je u „Narodnim novinama“ broj 77/2019 od 14.08.2019. OPĆINA MARTINSKA VES

JAVNI

NATJEČAJ

-

za

prijam

u

službu

na

radno

mjesto

„KOMUNALNI

REDAR-POLJOPRIVREDNI

REDAR“u

Jedinstveni

upravni

odjel

Općine

Martinska

Ves

(1

izvršitelj-m/ž),

na

neodređeno

vrijeme

uz

obvezni

probni rad u trajanju od 3 mjeseca

U Martinskoj Vesi, 29. svibanj 2019.

Uvjeti i dokumentacija potrebni za prijavu na navedeni natječaj, kao i detalji vezani uz natječaj nalaze se u priloženom tekstu Javnog natječaja pod rubrikom OPĆINSKA UPRAVA-JAVNI NATJEČAJI I POZIVI , od čega izdvajamo; Na web-stranici Općine Martinska Ves: www.martinskaves.hr, objaviti će se opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način i vrijeme obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja, područja provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata/kandidatkinja za tu provjeru. Na istoj web-stranici, te na oglasnoj ploči Općine Martinska Ves, objaviti će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja, najmanje 5 dana prije održavanja provjere. Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama , osobno na urudžbeni zapisnik ili poštom preporučeno na adresu: Općina Martinska Ves, Desna Martinska Ves 67, 442201 Martinska Ves, s naznakom: »Za javni natječaj komunalni redar- poljoprivredni redar«. Javi natječaj objavljen je u „Narodnim novinama“ broj 54/2019 od 29.05.2019. OPĆINA MARTINSKA VES

JAVNI NATJEČAJ

U Martinskoj Vesi, 07. svibanj 2019.

za zakup poljoprivrednog zemljišta uvlasništvu Općine Martinska

Ves na području Općine Martinska Ves

Predmet javnog natječaja je zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Martinska Ves, više Katastarskih čestica.
Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Martinska Ves na području Općine Martinska Ves (k.o. Mahovo, kčbr. 6/1 i 7)

JAVNI NATJEČAJ

U Martinskoj Vesi, 11. svibanj 2018.

Javni poziv za dodjelu sredstava putem pokroviteljstva, financiranja manifestacija i izdavačke djelatnosti od općeg značaja za Općinu Martinska Ves u 2018. godini

JAVNI POZIV

U Martinskoj Vesi, 19. travanj 2018.

Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće koje provode udruge na području Općine Martinska Ves u 2018. godini

JAVNI NATJEČAJ

U Martinskoj Vesi, 19. travanj 2018.

za prijam u službu „POMOĆNOG RADNIKA-SKELARA“ u Jedinstveni upravni odjel Općine Martinska Ves- Vlastiti pogon (1 izvršitelj-m/ž), na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca

JAVNI NATJEČAJ

U Martinskoj Vesi, 30. siječanj 2019.

OGLAS-prijam u službu ADMINISTRATIVNI TAJNIK-zamjena za odsutnu službenicu

JAVNI NATJEČAJ

U Martinskoj Vesi, 22. ožujak 2019.

JAVNI POZIV - prijem polaznika na SOR za radno mjesto: Računovodstveni referent

JAVNI POZIV

U Martinskoj Vesi, 26. ožujak 2019.

Javni poziv za dodjelu sredstava putem pokroviteljstva, financiranja manifestacija, djelatnosti vjerskih ustanova i izdavačke djelatnosti od općeg značaja za Općinu Martinska Ves u 2019. godini

JAVNI POZIV

U Martinskoj Vesi, 09. travanj 2019.

Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće koje provode udruge na području Općine Martinska Ves u 2019. godini

JAVNI NATJEČAJ

U Martinskoj Vesi, 09. travanj 2019.

OGLAS

za prijam u službu „POMOĆNOG RADNIKA“

u Jedinstveni upravni odjel Općine Martinska Ves- Vlastiti pogon

(1 izvršitelj-m/ž), na određeno vrijeme od 6 mjeseci s mogućnošću

produženja za još 6 mjeseci na pola radnog vremena zbog poslova čiji

se opseg privremeno povećao

U Martinskoj Vesi, 13. lipanj 2019.

JAVNI NATJEČAJ
OBRAZAC IZJAVE
PRIVOLA
UPUTE I OBAVIJESTI
u Jedinstveni upravni odjel Općine Martinska Ves (1 izvršitelj-m/ž), na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca Uvjeti i dokumentacija potrebni za prijavu na navedeni natječaj, kao i detalji vezani uz natječaj nalaze se u priloženom tekstu Javnog natječaja pod rubrikom OPĆINSKA   UPRAVA-JAVNI   NATJEČAJI   I POZIVI , od čega izdvajamo; Na web-stranici Općine Martinska Ves: www.martinskaves.hr, objaviti će se opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način i vrijeme obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja, područja provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata/kandidatkinja za tu provjeru. Na istoj web-stranici, te na oglasnoj ploči Općine Martinska Ves, objaviti će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja, najmanje 5 dana prije održavanja provjere. Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama, osobno na urudžbeni zapisnik ili poštom preporučeno na adresu: Općina Martinska Ves, Desna Martinska Ves 67 ,442201 Martinska Ves, s naznakom: »Za javni natječaj komunalni redar- poljoprivredni redar«. Javi natječaj objavljen je u „Narodnim novinama“ od 20.09.2019. Općina Martinska Ves

JAVNI NATJEČAJ- za prijam u službu na radno mjesto

„KOMUNALNI REDAR-POLJOPRIVREDNI REDAR“

U Martinskoj Vesi, 20. rujan 2019.

POZIV NA TESTIRANJE
Javni natječaj: Za zakup zemljišta u vlasništvu Općine Martinska Ves na području Općine Martinska Ves. 1. Predmet javnog natječaja je zakup zemljišta u vlasništvu Općine Martinska Ves i to: Katastarska općina Lijeva Luka 1. k.č.br 616 ostala zemljišta površine 1.380 m2 početna godišnja cijena 1.500,00

JAVNI NATJEČAJ za zakup zemljišta u vlasništvu

Općine Martinska Ves

U Martinskoj Vesi, 15. siječanj 2020.

Odluka: O raspisivanju javnog natječaja za zakup zemljišta u vlasništvu Općine Martinska Ves Članak 1. Raspisuje se javni natječaj za zakup zemljišta na području Općine Martinska Ves za nekretninu kako slijedi: Katastarska općina Lijeva Luka 1. k.č.br 616 ostala zemljišta površine 1.380 m2 početna godišnja cijena 1.500,00 kuna
JAVNI NATJEČAJ
ODLUKA
Objavljen je Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Martinska Ves na području Općine Martinska Ves. Više pod rubrikom: Općinska uprava-Javni natječaji i pozivi

JAVNI NATJEČAJ-prodaja nekretnina u vlasništvu Općine

Martinska Ves

U Martinskoj Vesi, 06. veljača 2020.

JAVNI NATJEČAJ

JAVNI NATJEČAJ - financiranje programa i

projekata udruga u 2020. godini

U Martinskoj Vesi, 28. veljača 2020.

UPUTE ZA PIJAVITELJE
OBRAZAC PRIJAVE
OBRAZAC IZJAVE
OPISANI IZVJEŠTAJ
TEKST JAVNOG NATJEČAJA
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ
za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Martinska Ves 1. Predmet javnog natječaja je zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Martinska Ves

JAVNI NATJEČAJ - Odluku o raspisivanju javnog natječaja za zakup

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Martinska Ves

U Martinskoj Vesi, 09. ožujak 2020.

JAVNI NATJEČAJ
ODLUKA
UPUTE ZA PIJAVITELJE
OBRAZAC PRIJAVE
OBRAZAC IZJAVE
OPISANI IZVJEŠTAJ
TEKST JAVNOG POZIVA
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

JAVNI POZIV za dodjelu sredstava putem pokroviteljstva,

financiranja djelatnosti vjerskih ustanova i izdavačke

djelatnosti od općeg značaja za Općinu Martinska Ves u

2020. godini

U Martinskoj Vesi, 16. ožujak 2020.

OPĆINA MARTINSKA VES

OGLAS-prijam u službu POMOĆNI RADNIK SKELAR

na određeno vrijeme

U Martinskoj Vesi, 27. svibanj 2020.

UPUTE KANDIDATIMA
OGLAS
u Jedinstveni upravni odjel Općine Martinska Ves- Vlastiti pogon (1 izvršitelj-m/ž), na određeno vrijeme od 6 mjeseci s mogućnošću produženja za još 6 mjeseci na puno radnog vremena zbog poslova čiji se opseg privremeno povećao.
za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Martinska Ves, k.č.br 18, k.o. Mahovo

Javni natječaj

U Martinskoj Vesi, 14. travanj 2020.

ODLUKA
JAVNI NATJEČAJ

OGLAS-prijam u službu POMOĆNI RADNIK SKELAR

na određeno vrijeme

U Martinskoj Vesi, 18. lipanj 2020.

UPUTE KANDIDATIMA
OGLAS
u Jedinstveni upravni odjel Općine Martinska Ves- Vlastiti pogon (1 izvršitelj-m/ž), na određeno vrijeme od 6 mjeseci s mogućnošću produženja za još 6 mjeseci na puno radnog vremena zbog poslova čiji se opseg privremeno povećao.
OBRAZAC PRIVOLE
OBRAZAC IZJAVE

u Jedinstveni upravni odjel Općine Martinska Ves- Vlastiti pogon (1 izvršitelj-m/ž),

na određeno vrijeme od 6 mjeseci s mogućnošću produženja za još 6 mjeseci na

puno radnog vremena zbog poslova čiji se opseg privremeno povećao

OGLAS za prijam u službu„POMOĆNOG RADNIKA-SKELARA“

U Martinskoj Vesi, 18. rujan 2020.

OGLAS
OBRAZAC IZJAVE
UPUTE KANDIDATIMA
PRIVOLA
JAVNI NATJEČAJI I POZIVI

JAVNI NATJEČAJ ZA OSIVANJE I PRIJENOS PRAVA GRAĐENJA

U Martinskoj Vesi, 19. ožujak 2021.

Općina Martinska Ves objavljuje javni natječaj za osnivanje i prijenos prava

građenja na nekretninama u vlasništvu Općine Martinska Ves sveukupne

površine 65 ha, isključivo radi izgradnje građevine za obavljanje poslovne

djelatnosti (sunčane elektrane, proizvodnja električne energije i slične

djelatnosti) na rok od 30 godina.

Predmetne nekretnine nalaze se u Poduzetničkoj zoni „Mahovo“.

Rok za dostavu pisanih ponuda je 29. ožujka 2021. godine (ponedjeljak) do

12.00 sati.

Navedeni rok smatra se rokom za zaprimanje ponuda na urudžbenom pri

Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Martinska Ves neovisno o načinu slanja

ponuda.

JAVNI NATJEČAJ
PONUDBENI LIST
JAVNI NATJEČAJ PDF
KOPIJA PLANA

Objavljen je Javni natječaj za prodaju nekretnina u suvlasništvu

Općine Martinska Ves na području Općine Martinska Ves.

JAVNI NATJEČAJ-prodaja nekretnina u

suvlasništvu Općine Martinska Ves

U Martinskoj Vesi, 23. ožujak 2021.

JAVNI NATJEČAJ
ODLUKA
JAVNI NATJEČAJ

Objavljen je JAVNI POZIV za podnošenje prijava u svrhu

raspodjele raspoloživih sredstava pomoći za privremenu i nužnu

zaštitu i popravak oštećenja nastalih uslijed potresa na

području općine Martinska Ves.

Javni poziv otvoren je do iskorištenja sredstava.

Prijave se sa svom propisanom dokumentacijom i pripadajućim

obrascima ponose na adresu općinske uprave Općine Martinska

Ves, Desna Martinska Ves 67, 44201 Martinska Ves

JAVNI POZIV

za podnošenje prijava u svrhu raspodjele raspoloživih

sredstava pomoći za privremenu i nužnu zaštitu i

popravak oštećenja nastalih uslijed potresa

na području općine Martinska Ves

U Martinskoj Vesi, 11. svibanj 2021.

IZJAVA o nepostojanju dvostrukog financiranja
ZAHTJEV
JAVNI POZIV
IZJAVA o namjenskom trošenju sredstava
IZJAVA suvlasnika (članak 5. Javnog poziva)

Uvjeti i dokumentacija potrebni za prijavu na navedeni natječaj, kao i detalji vezani uz

Oglas nalaze se u priloženom tekstu Oglasa pod rubrikom OPĆINSKA UPRAVA-JAVNI

NATJEČAJI I POZIVI, od čega izdvajamo;

Na web-stranici Općine Martinska Ves: www.martinskaves.hr, objaviti će se opis poslova i

podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način i vrijeme obavljanja prethodne

provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja, područja provjere, te pravni i drugi

izvori za pripremanje kandidata/kandidatkinja za tu provjeru.

Na istoj web-stranici, te na oglasnoj ploči Općine Martinska Ves, objaviti će se vrijeme

održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja, najmanje 5

dana prije održavanja provjere.

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od

dana objave na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, osobno na urudžbeni zapisnik ili

poštom preporučeno na adresu: Općina Martinska Ves, Desna Martinska Ves 67 ,442201

Martinska Ves, s naznakom: »Za Oglas-pomoćni radnik-skelar (puno radno vrijeme), ne

otvarati

Oglas je objavljen na HZZ-u dana 12.05.2021.(srijeda)

Rok za prijavu: 20.05.2021. (četvrtak)

OGLAS

za prijam u službu „POMOĆNOG RADNIKA-SKELARA“ u Jedinstveni

upravni odjel Općine Martinska Ves-Vlastiti pogon (2 izvršitelja-m/ž),

na određeno vrijeme od 6 mjeseci s mogućnošću produženja za još

6 mjeseci na puno radno vrijeme zbog poslova čiji se opseg

privremeno povećao

U Martinskoj Vesi, 12. svibanj 2021.

OBRAZAC IZJAVE
UPUTE KANDIDATIMA
PRIVOLA
OGLAS

JAVNI NATJEČAJ

financiranje programa i projekata udruga u 2021. godini

U Martinskoj Vesi, 20. svibanj 2021.

JAVNI poziv

dodjela sredstava putem pokroviteljstva, financiranja

djelatnosti vjerskih ustanova, manifestacija i izdavačke

djelatnosti od općeg značaja za Općinu Martinska Ves u

2021. godini

U Martinskoj Vesi, 20. svibanj 2021.

OBRAZAC IZJAVE
OBRAZAC PRIJAVE
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ
OBRAZAC IZJAVE
UPUTE ZA PRIJAVITELJE
OBRAZAC PRIJAVE
TEKST JAVNOG POZIVA
UPUTE ZA PRIJAVITELJE
TEKST JAVNOG NATJEČAJA

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine

Martinska Ves

JAVNI natječaj

zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine

Martinska Ves

U Martinskoj Vesi, 25. svibanj 2021.

TEKST JAVNOG NATJEČAJA
ODLUKA

Objavljen je poziv na testiranje za kandidate prijavljene na Oglas od 12.

svibnja 2021. za prijam u službu „Pomoćnog radnika-skelara“, 2 izvršitelja

na određeno vrijeme, a koji ispunjavaju formalne uvjete Oglasa

Testiranje će se održati dana 31. svibnja 2021. godine s početkom u 9.00

sati u prostorijama Općine Martinska Ves, Desna Martinska Ves 67.

POZIV NA TESTIRANJE

kandidati prijavljeni na Oglas od 12. svibnja 2021. za

prijam u službu „Pomoćnog radnika-skelara“ 2 izvršitelja

U Martinskoj Vesi, 26. svibanj 2021.

POZIV NA TESTIRANJE

Uvjeti i dokumentacija potrebni za prijavu na navedeni natječaj, kao i

detalji vezani uz natječaj nalaze se u priloženom tekstu Javnog natječaja

pod rubrikom OPĆINSKA UPRAVA-JAVNI NATJEČAJI I POZIVI, od čega

izdvajamo; Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, način obavljanja

prethodne provjere znanja kandidata, te područje provjere objavit će se

na oglasnoj ploči i na web stranici Općine Martinska Ves

(www.martinskaves.hr). Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrdit će

listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Na oglasnoj ploči i na web stranici Općine Martinska Ves biti će

objavljeno vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja za

kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, najmanje pet dana

prije održavanja provjere.

Prijave na natječaj primaju se u roku od 8 dana od dana objave

natječaja u „Narodnim novinama“ te oglasnoj ploči i na web stranici

Općine Martinska Ves .

Prijave se primaju putem pošte na adresu: Općina Martinska Ves, Desna

Martinska Ves 67, 44 201 Martinska Ves ili osobnom dostavom na urudžbeni

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Martinska Ves uz naznaku

„Za natječaj–pomoćni radnik-skelar ,ne otvarati“.

Javi natječaj objavljen je u „Narodnim novinama“ broj 66/2021 od

16.06.2021.

Rok za prijavu na natječaj je 24. lipnja 2021 (četvrtak)

JAVNI NATJEČAJ- za prijam

u službu „POMOĆNOG

RADNIKA-SKELARA“

U Martinskoj Vesi, 16. lipanj 2021.

u Jedinstveni upravni odjel Općine Martinska Ves-

Vlastiti pogon (1 izvršitelj-m/ž), na neodređeno vrijeme

uz obvezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca

OBRAZAC IZJAVE
OBRAZAC PRIVOLE
UPUTE KANDIDATIMA
TEKST JAVNOG NATJEČAJA

Uvjeti i dokumentacija potrebni za prijavu na navedeni natječaj, kao i detalji

vezani uz Oglas nalaze se u priloženom tekstu Oglasa pod rubrikom OPĆINSKA

UPRAVA-JAVNI NATJEČAJI I POZIVI, od čega izdvajamo;

Na web-stranici Općine Martinska Ves: www.martinskaves.hr, objaviti će se

opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način i vrijeme

obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja,

područja provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata /

kandidatkinja za tu provjeru.

Na istoj web-stranici, te na oglasnoj ploči Općine Martinska Ves, objaviti će se

vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata /

kandidatkinja, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.Prijave na oglas s

dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana

objave na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, osobno na urudžbeni zapisnik

ili poštom preporučeno na adresu:

Općina Martinska Ves, Desna Martinska Ves 67 ,442201

Martinska Ves, s naznakom: »Za Oglas-pomoćni radnik-skelar (puno radno

vrijeme), ne otvarati

Oglas je objavljen na HZZ-u dana 23.09.2021.(četvrtak)

Rok za prijavu: 01.10.2021.(petak)

OPĆINA MARTINSKA VES

OGLAS

za prijam u službu

„POMOĆNOG RADNIKA-SKELARA“

u Jedinstveni upravni odjel Općine Martinska Ves-

Vlastiti pogon (2 izvršitelja-m/ž), na određeno vrijeme

od 6 mjeseci s mogućnošću produženja za još 6 mjeseci na

puno radno vrijeme zbog poslova čiji se opseg privremeno

povećao

DOKUMENTI ZA PRIJAVU

Uvjeti i dokumentacija potrebni za prijavu na navedeni natječaj, kao i

detalji vezani uz Oglas nalaze se u priloženom tekstu Oglasa pod rubrikom

OPĆINSKA UPRAVA-JAVNI NATJEČAJI I POZIVI, od čega izdvajamo;

Na web-stranici Općine Martinska Ves: www.martinskaves.hr, objaviti će

se opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način i

vrijeme obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti

kandidata/kandidatkinja, područja provjere, te pravni i drugi izvori za

pripremanje kandidata/kandidatkinja za tu provjeru.

Na istoj web-stranici, te na oglasnoj ploči Općine Martinska Ves, objaviti

će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti

kandidata/kandidatkinja, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta podnose se u

roku od 8 dana od dana objave na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje,

osobno na urudžbeni zapisnik ili poštom preporučeno na adresu: Općina

Martinska Ves, Desna Martinska Ves 67 ,442201 Martinska Ves, s naznakom:

»Za Oglas-Referent za računovodstva, ne otvarati

Oglas je objavljen na HZZ-u dana 02.12.2021.(četvrtak)

Rok za prijavu: 10.12.2021.(petak)

OGLAS za prijam u službu

„REFERENTA ZA RAČUNOVODSTVO“

u Jedinstveni upravni odjel Općine Martinska Ves

(1 izvršitelj-m/ž), na određeno vrijeme od 6 mjeseci s

mogućnošću produženja za još 6 mjeseci na puno radno

vrijeme zbog poslova čiji se opseg privremeno povećao

U Martinskoj Vesi, 02.12.2021.

OBRAZAC IZJAVE
OBRAZAC PRIVOLE
UPUTE KANDIDATIMA
TEKST JAVNOG NATJEČAJA
POZIV NA TESTIRANJE

JAVNI NATJEČAJ

U Martinskoj Vesi, 15.3.2022.

Natječaj za financiranje programa i projekata udruga u 2022. godini (prioritetno

područje: udruge građana,poljoprivreda, kultura, sport)

JAVNI POZIV

U Martinskoj Vesi, 15.3.2022.

Javni poziv za dodjelu sredstava putem pokroviteljstva, financiranja djelatnosti vjerskih

ustanova, manifestacija i izdavačke djelatnosti od općeg značaja za Općinu Martinska

Ves u 2022. godini

dodjela sredstava putem pokroviteljstva, financiranja djelatnosti

vjerskih ustanova, manifestacija i izdavačke djelatnosti od općeg

značaja za Općinu Martinska Ves u 2022. godini

financiranje programa i projekata udruga u 2022. godini

DOKUMENTI ZA PRIJAVU
DOKUMENTI ZA PRIJAVU

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP

ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU

OPĆINE MARTINSKA VES

Rok za dostavu ponuda je 08. travnja 2022. do 12.00 sati.

U Martinskoj Vesi, 29.3.2022.

TEKST JAVNOG NATJEČAJA
IZVJEŠĆE POVJERENSTVA
ODLUKA
IZMJENA ODLUKE
JAVNI NATJEČAJ

JAVNI NATJEČAJ

U Martinskoj Vesi, 02.5.2022.

Rok za dostavu ponuda je 10. svibnja 2022.(utorak) do 12.00 sati.

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU

OPĆINE MARTINSKA VES

IZVJEŠĆE POVJERENSTVA
ODLUKA